התקופה הכנענית הקדומה והתיכונה

התקופה הכנענית הקדומה והתיכונה
העיר נבנית בראש תל חברון ומוקפת חומה איתנה. העיר עוברת מספר שלבי התיישבות ומוקפת בשתי חומות משתי תקופות שונות.

השארו מחוברים

הרשמו לקבלת מידע ועדכונים מהיישוב היהודי בחברון