שבת "חיי שרה", שבת חברון, תשפ"ד

לתפילה מיוחדת לאמירה בעת פתיחת ההיכל בשבת "חיי שרה"

לקבלת ערכה חינוכית למורים/ מחנכים/ תנועות נוער

חידון חברון – משחק לכל המשפחה

חברון | ד"ר נעם ארנון | ימי העיון בתנ"ך | תשפ"ג

סרט באנגלית על חברון לכבוד חיי שרה – ENGLISH

מערת המכפלה – תקציר דוקטורט ד"ר נעם ארנון

פותחי השערים: אלף שנות כניסת יהודים למערת המכפלה (תקציר)

לשליחת שמות לתפילה במערת המכפלה


לאור המציאות בשלב הנוכחי של גאולת ישראל

ובכדי לאפשר לכוחות הביטחון להתמקד במשימת הדברת האויב,
לא נקיים השנה את אירועי שבת חיי שרה.

🇮🇱🇮🇱🇮🇱

 

השארו מחוברים

הרשמו לקבלת מידע ועדכונים מהיישוב היהודי בחברון